English
重要通知

国际合作与交流处出国(境)管理科2017年寒假值班安排表


 

各位老师、同学:

寒假期间,出国(境)管理科将按照如下表格安排值班,以方便师生办理因公临时出国(境)业务,其余时间可通过邮件进行联系。

春节前后,由于办理因公护照手续及签证手续速度将受大连市外办及各国使领馆的受理时间影响,为保证师生的顺利出行,请有因公出国(境)计划的师生尽量于116日寒假前提交出国(境)申请。具体值班人员表见下表:

 

值班日期

值班人

值班电话

邮箱

116

李成瑗

84706141

lichengyuan@dlut.edu.cn

118

李成瑗

84706141

lichengyuan@dlut.edu.cn

120

李成瑗

84706141

lichengyuan@dlut.edu.cn

123

李成瑗

84706141

lichengyuan@dlut.edu.cn

125

李成瑗

84706141

lichengyuan@dlut.edu.cn

206

李成瑗

84706141

lichengyuan@dlut.edu.cn

208

李成瑗

84706141

lichengyuan@dlut.edu.cn

210

周宇

84706141

gjcbgs@dlut.edu.cn

213

周宇

84706141

gjcbgs@dlut.edu.cn

215

周宇

84706141

gjcbgs@dlut.edu.cn

217

周宇

84706141

gjcbgs@dlut.edu.cn

220

周宇

84706141

gjcbgs@dlut.edu.cn

222

周宇

84706141

gjcbgs@dlut.edu.cn

 

备注:1、值班时间:上午9:00-11:30,下午 1400-16:00

            2、办公地点:主楼120

            3、电话:84706141

                                       

 

                                                                                                                                            国际合作与交流处出国(境)管理科

                                                                                                                                                                         2017.1.5

上一条:关于报名参加2017年SAF秋季学期赴哥大、加州大学伯克利分校等海外名校自费交流报名通知 下一条:(更新名单公示)关于2017年纽约模拟联合国大会校代表面试结果的公示

关闭

美丽校园